A Polgármesteri Hivatal munkatársai, elérhetőségeik, ellátott feladatuk:

 

Tisztségviselők

 Schulcz József polgármester                 06-29-372-133           polgarmester@ujhartyan.hu

Göndörné Frajka Gabriella jegyző       06-29-372-133           jegyzo@ujhartyan.hu

 I.              Hatósági- Igazgatási feladatok ellátásában résztvevők:

 

Név

Elérhetőség

Ellátott feladat

Lauter Ágnes Dóra
Szalay Ildikó

06-29-372-133

anyakonyv@ujhartyan.hu


iktatas@ujhartyan.hu

29-372-133
-       Választásokkal, népszavazással, népszámlálással kapcsolatos előkészítői, bonyolítási és ügyviteli teendők

-       Népesség-nyilvántartással kapcsolatos ügyviteli teendők, állampolgárok bejelentkezési ügyei

-       Hatósági bizonyítványok kiállítása

-       Hagyatéki leltárak felvétele

-       Anyakönyvi  ügyek

-       Honvédelmi, polgárvédelmi és tűzvédelmi feladatok


 

-       Iktatással, irattározással, ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatok

 

Rutterschmidt ZoltánnéPuskásné Kökényesi Gabriella

06-29-372-133

 

szocialis@ujhartyan.hu

-       Felnőtt-védelmi, szociál-politikai feladatok

-       Hatósági bizonyítványok kiállítása

-       Szociális ügyek intézése

-       Gyámügyi igazgatás

-       Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény

-       Közgyógy ellátási ügyintézés

-       A hivatal referense a Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottsága ülésein


- közfoglalkoztatás szervezése


-  Munkaügyi, humán ügyek

-  Iktatással, irattározással, ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatok

- közfoglalkoztatás szervezése

Kovács Edit Erika


06-29-372-133

 

titkarsag@ujhartyan.hu

-       Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó feladatok

-       A hivatal referense a képviselő-testület ülésein.

-       Képviselő-testület ügyirat kezelése

-       Behajtási engedélyek kiadása

-       Műszaki ügyintézés

Balogh Ágnes

hatosag@ujhartyan.hu


06-29-372-133

 


-  Hatósági ügyek

-  Birtokvédelmi ügyek

-  Településrendezési ügyek

-   Környezetvédelmi ügyek

-   Sportügyek

 

II.                Pénzügyi feladatokat ellátó csoportban résztvevők:

 

Név

Elérhetőség

Ellátott feladat

Tóth Anikó

Ménich Andrásné


Pénztáros:

Lauter Orsolya

06-29-573-550

 

penzugy@ujhartyan.hu
29-573-551-       A hivatal referense a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság ülésein

-       Előkészíti az egyes pénzügyi terveket, rendelet-tervezeteket

-       Előkészíti a zárszámadást, a költségvetési és fejlesztési feladatok teljesítéséről

-       Előkészíti a beszámolót a pénzügyi tervben foglalt feladatok időarányos végrehajtásáról

-       Előkészíti a pénzügyi szabályzatokat, azok naprakészségét figyelemmel kíséri

-       Ellátja a költségvetési és fejlesztési bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos könyvelési feladatokat

-       Vezeti a könyvelési analitikus nyilvántartásokat.

-       Vezeti a tárgyi eszközök nyilvántartását.

-       Vezeti a munkabér- és létszámnyilvántartásokat.

-       Ellátja a leltározással kapcsolatos teendőket.

-       Vezeti az adóval (ÁFA, SZJA, társasági adó, EVA) kapcsolatos nyilvántartásokat.

-       Pénztári feladatok


III.            Adóügyi feladatokat ellátásában résztvevők:

 

Név

Elérhetőség

Ellátott feladat

Jurik Pálné

06-29-573-552

 

ado@ujhartyan.hu

Helyi és központi adóval kapcsolatos feladatok:

- Gépjármű adó megállapítása, kiszabása, hatósági ügyintézése

- Magánszemélyek kommunális adója megállapítása, kiszabása, hatósági ügyintézése,

- Iparűzési adó megállapítása, kiszabása, hatósági ügyintézése,

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem szerinti kiszabás, megállapítás,

- Bírságok, késedelmi pótlékok kezelése

- Talajterhelési díj megállapítása, kiszabása

Mezőőri járulék kezelése, beszedése

Telepengedélyek

Idegen tartozások behajtásával kapcsolatos feladatok:

- Illeték adó, közlekedési szabálysértések, köztartozások behajtása, ügyintézése

Adó igazolások kiadásával kapcsolatos feladatok:

- Ügyfél kérése alapján helyi adótartozások igazolásának kezelése

Adó és Értékbizonyítvány kiadásával kapcsolatos feladatok:

- Hagyatéki, bírósági végrehajtási eljáráshoz, gyámhatósági eljáráshoz, hitelfelvételhez való kiadás, kezelés

Kereskedelmi ügyek, engedélyezési hatósági feladatok:

- Szakhatóságokkal kapcsolattartás,

- Ellenőrzés, felülvizsgálat

- Ügyfelek tájékoztatása a módosult jogszabályváltozásokról,

- Üzletek nyilvántartása,

- Statisztikai jelentések folyamatos kezelése


IV.             Közterület felügyelő:


Név

Elérhetőség

Ellátott feladat

Petrányi Pál
Rajszki Roland


V.Technikai állomány

20-472081406-20-3836994

-       Közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenység ellenőrzése

-       Közterület rendjének és tisztaságának biztosítása

-       Közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében

-       Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében

-       Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében

-       Közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásábanFejér Jánosné

 

20-4725845

-       Postai küldemények átvétele, feladása

-       Helyi kézbesítés

-       Hivatali helyiség takarítás

« vissza