Tudnom kell – Tudnod kellKeresztség

Az első és legfontosabb szentség. Felvétele nélkül más szentséghez nem járulhatunk. A megtisztulás szentsége, az újjászületés fürdője, belépés Isten földi országába, az Egyházba. Általa leszünk Isten gyermekei, Jézus testvérei és a mennyország örökösei.
(Róm. 8,17-18)
Érvénytelen, rendezetlen házasság esetén a gyermek születése előtt hónapokkal jelentkezzenek a plébánián!
A keresztelést 2-3 héttel előtte kérjék a szülők. Ezután a szülők és keresztszülők keresztelés előtti megbeszélésen vesznek részt, ezen lelkileg készülünk, ráhangolódunk a keresztelőre

Oltáriszentség

Ahogy az élet mozgása, tevékenysége, ereje a táplálkozástól függ, úgy függ a lelkei élet, a tanúságtevés, az apostoli munka, az Eucharisztiától, az Úr közös asztalának vendégségétől.
Jézus szavai: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek.
Utolsó vacsora…
Jézussal találkozunk a kenyér és a bor színe alatt. Jézus teste és vére, lelkünk állandó tápláléka. Áldozás előtt egy órával nem ehetünk és nem ihatunk semmit. (kivéve: orvosság és víz

Bűnbocsánat szentsége

Lelki újjászületésünk forrása. A keresztény ember élete harca bűn és a bűn atyja, a sátán ellen a végső győzelemig. Ehhez a harchoz erő kell, s mivel a „sötétség hatalma” igen nagy hatalom, az Isten ereje szükséges hozzá.
Egyházunk törvénye évenként húsvét táján mindenkit kötelez a gyónásra-áldozásra.
Elváltak és csak polgári házasságban élők nem gyónhatnak és nem áldozhatnak.
Gyakori gyónás – tiszta és jó lelkiismeret

Bérmálás

A keresztségben a gyermek megszületik Krisztusnak, a bérmálásban a Szentlélek világosító fényével új és nagykorú feladatot kap. Ezt a feladatot teljesíteni kell a családban, a szomszédságban, a rokonságban, de a munkahelyen és az egész társadalmi életben is.
Keresztény nagykorúság szentsége (bérmálás nélkül csak kiskorú a gyermek)
Bérmáláskor tett ígéretünk minden nap kötelez…!!!
Isten előtt, püspök előtt tett ígéretünkre emlékezünk még?

Házasság

Hitvesi és szülői szeretet szentsége.
A keresztény házasság egy férfinek és egy nőnek egész életre szóló szövetsége. Olyan testi-lelki kapcsolat, amelyet Isten megszentel és kegyelmével segít, hogy a két ember szerelmével boldoggá tegye egymást, és közreműködjék az emberi élet továbbadásában.
A keresztény házasság feltételei:
Legyenek a házasulandók szabad állapotúak.
Legyenek normális emberi öntudat és szabad akarat birtokában.
Ne legyen közöttük érvénytelenítő akadály (közeli rokonság)
Tartsák felbonthatatlannak a házasságot.
Vállaljanak gyermekáldást.
Elsőáldozás, bérmálás is kell a jó házassághoz.
Jegyesek a plébánosnál, legalább két hónappal a tervezett házasságkötés előtt jelentkezzenek. Ha azonban valamelyik fél még nem volt elsőáldozó sem, akkor még jóval korábban jelentkezzenek.

« vissza