KMRFT-TEUT-2009 Újhartyán település szilárd burkolatú Monori utca felújítása

Újhartyán Község Önkormányzata belterületi útjait 2000-2001 évben saját költségén burkolta le. Az eltelt nyolc év alatt az utak felülete megrepedezett megrongálódott, kikátyúsodott. A Monori utca Újhartyán leghoszabb haránt irányú belterületi útja, amely gyűjtőként fogja össze a keresztutakat. A Monori utca biztosítja a falu lakóinak az Ipari parkban lévő munkahelyekre, és a mezőgazdasági külterületekre történő biztonságos kijutást

A Monori utca felújítását az Önkormányzat a kockázati tényezők minimalizálása érdekében a fagymentes időszakra 2010.áprils1.-2010 április 30. közötti időszakra tervezi.

A fent említett út az Újhartyán Község által 11/2007 sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott és jelenleg érvényben lévő Településrendezési tervbe és településfejlesztésbe illeszkedik, azzal összhangban van. A kistérségi településfejlesztés szempontjából szorosan illeszkedik, mivel jelen úton helyezkedik el az Inárcs, Kakucs, Újlengyel, Újhartyán települést ellátó Egészségház-és ügyeleti központ épület együttese.

A felújítani kívánt haránt irányú út Újhartyán Fő utcáját keresztezi, a tömegközlekedés által nagymértékben igénybevett útszakaszt.

Újhartyán Község Önkormányzata a jelen és az elkövetkezendő évek költségvetésében a felújított úthálózat fenntartását, karbantartását biztosítja és azt költségvetésbe minden évben beépíti.

Újhartyán Község Önkormányzata útfelújításra többlet támogatást nem igényelt és nem kapott. Egyetlen támogatási formát vett igénybe mint alaptámogatást a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési tanács Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának pályázatát a 2007, és a 2008 évben.

A jelen beruházás össz költsége: 40.057 813.-Ft

Saját erő: 20.057.813.-Ft

Igényelt támogatás: 20.000.000.-Ft

« vissza