KÖZADATTÁR itt

Közadat szabályzat

I. Szervezeti személyzeti adatok

 

I. 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve , székhelye

    A szerv neve: Újhartyáni Polgármesteri Hivatal
    Rövid név: Polgármesteri Hivatal
    Cím, levelezési cím: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.
    Központi telefon: 06-29-372-133
    Telefax: 06-29-372-025
     E-mail: ujhartyan@ujhartyan.hu
   Az ügyintézők ügyfélfogadási ideje:
A hivatal alapító okirata,   A hivatal törzskönyvi kivonata   Az önkormányzat törzskönyvi kivonata


I. 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése

Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

I. 3 .A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, elérhetősége:


J
egyző: Göndörné Frajka Gabriella

2367 Újhartyán, Fő u. 21.
Telefon: 06-29-372-133
Fax: 06-29-372-025
E-mail: jegyzo@ujhartyan.hu
Fogadóóra: miden hét hétfő napján :                12 órától-16 óráig
Előzetes időpont-egyeztetés: 06/29-372-133
A Jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért, az ügyek operatív, konkrét megoldásáért, a döntések végrehajtásáért.Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, a színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért   
Polgármester : Schulcz József
 
2367 Újhartyán, Fő u. 21
Telefon: 06-29-372-133
Fax: 06-29-372-025
E-mail: polgarmester@ujhartyan.hu
Fogadóóra: minden hét hétfő napján        08.00-12.00 óráig
Előzetes időpont-egyeztetés: 06/29-372-133
 

I. 4. A szervezeten belüli ügyfélkapcsolat Ügyfélfogadási rendÚjhartyáni Polgármesteri Hivatal

I. 5. Testület tagjainak neve elérhetőségeÚjhartyán Város Önkormányzat képviselő- testülete
 

I. 6. A szerv irányítása, felügyelete ellenőrzése alatt álló közfeladatot ellátó szerv

Önkormányzat által felügyelt szervek 
Iskola
Óvoda
Közművelődési szintér
Védőnői szolgálat
Háziorvos  Háziorvosi ügyelet 
Iskola alapító okirata
Óvoda alapító okirata                

I. 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet

Önkormányzat által alapított gazdálkodó szervezetek
Szindikátusi szerződés
Közszolgáltatási szerződések   
I. Csapadékvíz elvezető árok üzemeltetői szerződés  itt                
II.  Hulladék összegyűjtésére és szállítása kötött közszolgálati szerződés  itt             Új szerződés itt
III. Szennyvíztelep üzemeltetői szerződés itt                
IV. Ivóvízmű és hálózatának üzemeltetői szerződése itt  Új itt..

I. 8. a szerv által alapított közalapítványok:


Közalapítványok 
Újhartyán Közbiztonságért közalapítvány alapító okirata

Egy csepp öröklét alapító okirat

I. 9. A szerv által alapított lapok    

  

Az Újhartyáni Önkormányzat hivatalos lapja:  ÚJHARTYÁNI ÚJHÍR
Szerkesztőség:
Főszerkesztő: Dr. Szikszay Péter
Főszerkesztő- helyettes: Závodszky Ferenc
Szerkesztők: Tölli Andrea, Lauter Antal
Fotók: Hornyákné Fajt Teréz, Lauter Antal, Fajt Benő, Szikszay Péter
Szerkesztőség: 2367, Újhartyán, Fő u. 21.
Email: polgarmester@ujhartyan.hu, drszix@upcmail.hu info@zavodzsky.hu, arkadia@monornet.hu, lauterantal@lauter.hu
Telefon: 29/372-133, 29/372-258 Fax: 29/372-025
 Lap alapító: Újhartyán Község Önkormányzat

Kiadó: Pressman Nyomdaipari Bt.

2371, Dabas, Rozmaring u. 22.

Felelős vezető: Bálint Ferencné

Megjelent első példány    letöltés

Megjelent második példány letöltés

Megjelent harmadik példány  letöltés

Megjelent 2012/1 példány  letöltés

Megjelent 2012/2 példány letöltés

Megjelent 2012/3 példány letöltés

Megjelent 2013/1 példány letöltés

Megjelent 2013/2 példány letöltés

Megjelent 2013/3 példány  letöltés

Megjelent 2013/4 példány  letöltés

Megjelent 2014/1 példány   letöltés

Megjelent 2014/2 példány   letöltés

Megjelent 2014/3 példány  letöltés

Megjelent 2015. márciusi első szám: letöltése itt

Megjelent 2015. július második szám:  letöltés itt

Megjelent 2015. október harmadik szám   letöltés itt

Megjelent 2015. decemberi negyedik példány letöltés itt..

Megjelent 2016. március  első példány   letöltés itt..

                 I. 10. Felettes felügyeleti törvényességi ellenőrzést gyakorló szerve:

Neve:                          Pest Megyei Kormányhivatal
Székhely:                     Budapest
Cím:                            1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon:                       06-1-485-68-00
Telefax:                        06-1-485-69-03
E-mail:                         pest@kmrkh.hu
Honlap:                        www.bfkh.hu
 

 II. Tevékenységre működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok


« vissza