Nyomtatványok

Szociális osztály :


♣ Szociális tűzifa 2017 évi kérelme   letöltés
 szükséges hozzá a jövedelem igazolás , vagy a munkahellyel nem rendelkezőknek a NYILATKOZAT kitöltése

♣ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem  letölthető itt... ÚJ

♣ Óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához kérelem  itt

♣  Kérelem a kedvezményes hulladékszállítási díj igazolásához 2015. Július 01-től ÚJ!!!   itt
 

♣ Települési támogatás megállapítására kérelem 2015.03.01-től  Letöltés itt...

  Nyilatkozat az első lakáshoz jutók támogatáshoz 

a) települési támogatás létfenntartáshoz

      b) települési támogatás temetkezéssel kapcsolatban felmerült költségek viseléséhez

      c)települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez

      d) települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

     e) települési támogatás a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó gondozásához 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó gondozásához

 

♣    Ebösszeíró adatlap


Adó osztály:

ELEKTRONIKUSAN BEKÜLDHETŐ NYOMTATVÁNYOK

Az elektronikusan beküldhető nyomtatványok eléréséhez kattinon ide.....

Elektronikusan kitölthető nyomtatványok

♣ Helyi Iparűzési adóbevallás 2017
♣ Helyi Iparűzési adóelőleg kiegészítés 2017
♣ Helyi Iparűzési  adóbevallás 2016
♣  Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés 2016
♣ Helyi iparűzési adó bevallás 2015
♣  Helyi Iparűzési adó bevallás 2013        
Kitöltési útmutató a 2013. évi Helyi iparűzési adóhoz
Helyi iparűzési adó bevallás 2014
Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés
Ideiglenes iparűzési adó
Bejelentkezés, változás bejelentés 2014
Magánszemélyek kommunális adója
Építményadó 2014
Telekadó 2014
Kiegészítőlap ( építményadó, telekadó)
Gépjármű adó 2014
Megállapodás adókötelezettségekről
Talajterhelési díj 2014
Kérelem adófelfüggesztésre
Bejelentés kombinált áruszállításról

BEJELENTÉS  desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
BEVALLÁS  Előállított magánfőzött párlat után

Felhasználói útmutató az elektronikus iparűzési adóhoz

Kitöltési útmutató a Pdf űrlapokhoz


Kézzel kitölthető nyomtatványok

♣ Helyi Iparűzési adóbevallás 2017

♣ Helyi Iparűzési adóelőleg kiegészítés 2017

♣ Helyi Iparűzési  adóbevallás 2016

♣  Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés 2016

♣ Helyi iparűzési adó bevallás 2015

Helyi iparűzési adó bevallás 2013

Helyi iparűzési adó bevallás 2014
Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés
Ideiglenes iparűzési adó
Bejelentkezés, változás bejelentés 2014
Magánszemélyek kommunális adója
Építményadó 2014
Telekadó 2014
Kiegészítőlap ( építményadó, telekadó)
Gépjármű adó 2014
Megállapodás adókötelezettségekről
Talajterhelési díj
Kérelem adófelfüggesztésre
Bejelentés kombinált áruszállításról
  Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához itt....
  Kérelem adóigazolás kiállításához  itt...
   Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének gazdasági társaságnak itt..
   Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének magánszemélyeknek itt...
♣  Túlfizetés átvezetési kérelem itt......
♣  Túlfizetés visszautalási kérelem itt......

Igazgatási osztály:

♠  Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés itt
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység bejelentése
♠ Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése   itt
♠ Kereskedelmi tevékenység adatváltozás bejelentő  itt
♠ Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység iránti kérelem  itt
♠ Működési engedély kiadásához a jogosult személyében történt változás esetén  itt
♠ Működési engedély illetve a tevékenység megszűnésének bejelentése  itt
♠ Rendezvénytartási engedély kérelem  itt
♠ Szálláshely üzemeltetési engedély kérelem  itt
♠ Szálláshely megszűnésének bejelentése  itt
♠ Szálláshely üzemeltetési engedély kérelem a jogosult személyében történt változás bejelentése  itt
♠ Szálláshely adatváltozás bejelentő     itt
♠  Földvásárlási kifüggesztési kérelem itt    pótlap több földterületen esetén
Haszonbérleti kifüggesztési kérelem 
itt
  pótlap több földterület esetén                pótlap több tulajdonos esetén
♣ Telepengedély kérelem nyomtatvány  itt
♣ Telepengedély megszűnésének bejelentése itt
♣ Tulajdonosi hozzájárulói nyilatkozat itt
♣ Meghatalmazás telepengedélyezési eljáráshoz itt
♣ Birtokvédelmi eljárás megindításához kérelem  itt

Műszaki osztály:

Építésügyi hatósági engedély-kérelem itt
Kivitelezés megkezdésének bejelentése itt
Tulajdonosi nyilatkozat itt
Szomszédok lemondó nyilatkozata itt
Felelős műszaki vezető nyilatkozata itt
Közműnyilatkozat nyomtatvány itt
Használatba vételi engedély kérelem itt
Kivitelezés megkezdésének utólagos bejelentése itt
Közterület használati engedély kérelem itt

Elektronikus közigazgatási ügyintézés

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a polgári perrendtartásól szóló 1952. évi III. tv. (Pp) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július hó 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a közigazgatási és polgári peres ügyekben egyaránt a bíróságokkal.

Az elektronikus kapcsolattartás az önkormányzatok számára 2016. július hó 1. napját követően indult perekben kötelező.

Ezért a közigazgatási perekben és a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránt a 2016. július hó 1. napját követően indult perekben a jogi képviselővel eljáró félnek, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetnek, valamint a közigazgatási szervnek elektronikus úton az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani a keresetlevelet, közigazgatási perekben a közzétett K01, birtokvédelmi ügyekben a P26 jelzésű elektronikus formanyomtatványokon.

Közigazgatási peres ügyek elektronikus formanyomtatványa, K01 (letöltés)

Birtokvédelmi ügyek elektronikus formanyomtatványa,P26 (letöltés)« vissza