Előterjesztések

2013.10.29.

Napirend:

1.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ dabasi Tankerület igazgatójának beszámolója

 2.) Közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása

 3.) Gyermekétkeztetésről szóló rendelet elfogadása

 4.) Önkormányzat és intézményeiről szóló Belső Kontrollrendszer szabályzat elfogadása

 Melléklete

5.) Önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól

6.) Fizikoterápia óraszám bővítése

7.) Szennyvíztisztító Kft bővítéséről szóló pályázat elfogadása

8.) Önkormányzat által alapított Kft-k likviditási tervének elfogadása

UTÜ-OKIP   Melléklete

9.) Önkormányzati Likviditási terv elfogadása

Melléklete

10.) Remondis-OKÖT Kft hulladékgazdálkodási tevékenysége

11.) HÉSZ alóli felmentési kérelem

12.) Bama-Mama klub kérelme

13.) Első lakáshoz jutók támogatása (ZÁRT)

 14.) Első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosítása

15.) Egyebek: - Vizslafesztivál

-Beszámoló a konyha élelmiszer beszerzéséről

- Ifjúsági szálló és műhely pince tervei

- Posta útszorgalmi bejegyzése

- EMVA társfinanszírozású könyvtár pályázat

Tájékoztató: - Gépjármű adó megoszlásról szóló tájékoztató

 

« vissza