KT. Előterjesztés 2015.09.16

Napirend:

1.) 2015. I. félévi beszámoló elfogadása

2.) 2015. évi költségvetés módosítás elfogadása

Költségvetési rendelet

4.) Őrző-Védő Kft önkormányzati szakfeladatra történő besorolásának megtárgyalása, 2015. IV. évi likviditási terv elfogadása

5.) Pest Megyei Kitüntető díjra javaslattétel

6.) Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás KEOP-1.1.1./C/13-2013-0028 üzemeltetési koncepciójának jóváhagyása

Melléklete,   Társulási megállapodás

7.) Víziközművek gördülő fejlesztési tervének elkészítése

8.) Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER) közösséghez való Ráckevei LEADER egyesület társulásról testületi döntés. Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület kamatköltség megosztása

9.) Fizetési kérelem megtárgyalása

Melléklete

10.) Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. IV.évi Likviditási terv elfogadása

11.) HÉSZ módosítása

12.) UTÜ-OKIP Kft 2015. IV. évi likviditási terv elfogadása

13.) Gödörba tájtervező terveinek elfogadása

Terv 2

14.) Egyebek:

                        Bursa     

                       Szociális tüzifa pályázat

« vissza