Előterjesztések

2012.december 11-ei ülésre

1.Jegyzői beszámoló a Hivatal 2012 évi munkájáról

2.Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítása

3.2013. évi víz és csatornadíjjal kapcsolatos döntés

4.Képviselő Testület 2013. évi munkaterve

5.Őrző Védő Kft pénzügyi beszámolója

6.Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület beszámolója

7.BURSA HUNGARICA ösztöndíj elfogadása

8.Lejárt határidejű testületi határozatokról beszámoló

9.REMONDIS OKÖT Kft díjmódosítási javaslata

10.Szándéknyilatkozat elfogadása önkormányzati társulás folytatásáról

11. A helyi adókról szóló és építmény és telekadóról szóló rendeletek felülvizsgálata

12.Újhartyán Településrendezési terv módosítás, előzetes véleménykérés

13.2013. évi teljesítmény értékelési célok elfogadása

14.A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése

15.Egyebek

16.Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásához testületi döntés meghozatala

melléklete

« vissza