Előterjesztések

2012.11.27.

Napirend:

1.)Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító okiratának módosítása

Melléklete

2.)Ipari parkban lévő ingatlan tulajdonjog megállapítása az önkormányzat részére

3.)2013. évi koncepció megtárgyalása

Melléklete

4.)III. negyedéves beszámoló elfogadása

Melléklete   Melléklete

5.)2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Melléklete

6.) Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet elfogadása

7.)A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról szóló rendelet módosítása

8.)Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálat 2013. évi működése

9.)Elidegenítési és terhelési tilalom törlési kérelme

10.) Köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló megállapodás

11.) UVÜ-OKIP Kft cégmódosítása

 12.) Önkormányzati tulajdonú Őrző Védő Kft működési tagi hitel biztosítása

13.) Pénzügyi kifizetések engedélyezése

14.) Egyebek:

-Tájékoztató a LEADER pályázatról

-Tájékoztató 2013. évtől az aljegyzői munkakörről

« vissza