Előtejesztés

2014.12.17.

Napirend:

1.) 2014. évi IV. negyedévi likviditási terv elfogadása

2.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

3.) 2014. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének elfogadása

4.) Háziorvosi ügyelet Intézményfenntartó költségvetésének elfogadása

5.) UTÜ-OKIP Kft 2015. évi üzleti terv elfogadása

Melléklet

6.) Őrző-Védő Kft 2015. évi üzleti terv elfogadása

Melléklet

7.) Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása

8.) Képviselő Testület 2015. évi munkaterve

9.) 2014. évi jegyzői beszámoló

10.) Szociális tűzifa rendelet módosítása

11.) Első lakáshoz jutók rendelet módosítása

12.) Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálat megállapodás elfogadása

13.) Orvosi ügyeleti központ 2014. évi beszámolója

14.) Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak meghatározása

15.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról

szóló rendelet módosítása

16.) Egyebek:

« vissza