BURSA HUNGARICA 2018

Újhartyán Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2018. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan

 A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Lehetőség van a középiskola utolsó évfolyamos tanulói és érettségizettek számára is pályázatot benyújtani.

Az ösztöndíj tartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2017/2018.) tanév második, illetve a 2018/2019. tanév első féléve).

A pályázat benyújtásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges.

 (Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx).

 A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzat Polgármesteri Hivatalához (2367, Újhartyán, Fő u. 21.) kell benyújtani egy példányban.

 A pályázat kötelező mellékletei:

 1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolás

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők nettó havi jövedelméről

3.Vagyonnyilatkozata pályázóra és a vele egy háztartásban élőkre vonatkozóan

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes.

 A vagyonnyilatkozat formanyomtatványa hozzáférhető a hivatal szociális osztályán vagy letölthető a www.ujhartyan.hu oldalról.

 A pályázat rögzítésének, és az önkormányzathoz történő papír alapú

benyújtási határideje: 2017. november 7.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető itt, a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.emet.gov.hu honlapról.

 

Polgármesteri Hivatal

 

Jövedelem és Vagyonnyilatkozat letölthető itt

"A" típusú pályázati kiírás letölthető itt

"B" típusú pályázati kiírás letölthető itt

 

Támogatásban részesítettek:

„A” I. helyre

„A”II. helyre

„A” III.. helyre

Fajt Petra

Kun Evelyn

Kiss Noémi 

10.000.- Ft támogatást kap

10.000.- Ft támogatást kap

5.000.- Ft támogatást kap


« vissza