Újhartyán város önkormányzatának Szabályzatai és belső szabályzatainak nyilvántartása

 

♦Újhartyán község önkormányzatának belső szabályzata a közérdekű adatok megismeréséről

♦Újhartyán község önkormányzata polgármesteri hivatala jegyzőjének a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények,a közadat kezelő rendszer működtetésének belső szabályzata

♦Újhartyán község önkormányzatánaka közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzata

♦Újhartyán község önkormányzatának adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzat

♦Újhartyán Község önkormányzatának informatikai stratégiája 2011-2014

♦Újhartyán Község önkormányzatának informatikai stratégiája 2010-2011

♦Újhartyán Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

♦Újhartyán Község Önkormányzatának iratkezelési szabályzata

♦Újhartyán Község Önkormányzatának Belső Kontroll rendszerének FEUVE szabályzata

♦Újhartyán Község Önkormányzatának Bélyegző Kezelési szabályzata

♦Újhartyán Község Önkormányzatának belső szabályzata a Takarnet használatáról

♦Újhartyán Község Önkormányzatának belső szabályzata Összeférhetetlenségi szabályzat

♦Számlarend

- I. önkormányzat gazdálkodási jellemzői

- II. a számviteli tv.-ben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a

gazdálkodásban

-III. Számviteli politika

-IV. Az analitikus nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

-V. A főkönyvi könyvelés feltételei, gazdasági események könyvelése, főkönyv- analitika kapcsolata

-VI. Zárlati feladatok, év végi zárási tételek

-VII: Könyvviteli mérleg összeállítása

-Adózással kapcsolatos előírások

-Számlakeret-tükör

 

♦ Helyi támogatásokról szóló szabályzat

♦ Reprezentációs szabályzat

♦ Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályai

♦ Pénzkezelési szabályzat

♦ Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata

♦ Illetményelőleg felvételének és törlesztésének szabályai

♦ Eszközök és források értékelési szabályzata

♦ Bizonylati szabályzat

♦ Leltárkészítési és leltározási szabályzat

♦ Választható béren kívüli juttatási rendszer szabályzata

♦ Tűzvédelmi szabályzat

♦ A vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata

♦ Beszerzések lebonyolításának szabályzata

♦ Készletgazdálkodás és raktározási szabályzat

♦ Önköltség számítási szabályzat

♦ Bel és külföldi kiküldetések és devizaellátások szabályzata

« vissza