2016. évi Kitüntető címek adományozása

Az idei esztendőben is gazdára vár az Újhartyánért, a Tiszteletbeli Polgár és Díszpolgár-i cím

Újhartyán Város Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az idei évben az „Újhartyánért” kitüntető címre, aTiszteletbeli Polgár-i és Díszpolgár-i címre tehetnek javaslatokat. 

Újhartyánért kitüntető cím azoknak a személyeknek, vagy szervezetnek adományozható, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal az egészségügy, szociálpolitika, a sport, az ifjúság, a kultúra, a művészet, az oktatás, a település fejlesztése, a műemlékvédelem, a környezetvédelem, a közigazgatás és egyéb területen végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a település fejlődésében.

A képviselő-testület „Újhartyán Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető címet adományozhat olyan nem Újhartyánon élő személyiségnek, aki jelentős mértékben hozzájárult Újhartyán város jó hírének terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a település érdekeinek előmozdításához.

A képviselő-testület „Újhartyán Város Díszpolgára” (a továbbiakban: díszpolgár) kitüntető cím adományozásával ismeri el:

 

      azok érdemeit, akik Újhartyán város szellemi és anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak, aminek eredményeként a közélet, a gazdaság, a  tudományok, a kultúra és a művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a község fejlődését, polgárainak boldogulását,

      azoknak az Újhartyánban született vagy itt élő és alkotó, kiemelkedő humánumú, közmegbecsülést szerzett polgároknak, akik kimagasló eredményességű munkásságukkal járultak hozzá a település fejlődéséhez,

      azok érdemeit, akik a Újhartyán nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és egyéb külkapcsolatainak gazdagítása terén kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a városunk hírnevének, tekintélyének növeléséhez

 

A címek adományozására a település minden polgára tehet javaslatot oly módon, hogy javaslatát leadja a Polgármesteri Hivatalban, vagy valamelyik önkormányzati képviselőnek.

Az „Újhartyánért” kitüntetés egy személy és egy szervezet részére adományozható.

Javaslataikat a kitüntető címmel kapcsolatban 2016. május 31-ig adhatják le!

A kitüntető címek adományozásával kapcsolatos önkormányzati rendelet a település honlapján www.ujhartyan.hu oldalon olvasható.


Az eddig Kitüntetést kapott személyekről az alábbi linkre kattintva bővebb tájékoztatást kaphat...
« vissza