Illetékdíjak 2012.

Tájékoztató az illetékek 2012. január 01-i változásáról...


Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 2012. január 01-i módosításával a Polgármesteri Hivatalnál intézendő ügyekben is változnak az egyes illetékek.

Általános eljárási illeték változott (Itv. 29. § (1)-(3) bekezdései:)

Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – az Itv mellékletében felsorolt esetek kivételével – az általános tételű eljárási illetékösszege 2012. január 1-től (2.200 Ft-ról) 3000 forintra emelkedik.

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - az Itv mellékletében felsorolt esetek kivételével (ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható) - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, delegalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (ART) törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti kérelemért az előző bekezdésében meghatározott illetéket kell fizetni..

Az ART egy új 24/E. §-sal bővült. Az (1) bekezdésben meghatározott adóhatósági igazolás kiadására irányuló eljárás illetéke 50 000 forint. Az ART 24/E. § (3) bekezdése szerinti igazolásért nem kell illetéket fizetni.

Gépjármű és pótkocsi tulajdonjogának megszerzése esetén a gépjármű átírása során az Okmányirodánál kell a vagyonátruházási illetéket megfizetni (bankkártya, csekk, stb.)

(Itv. 24. §) (1) Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett - kilowattban kifejezett - teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

hajtómotorjának
teljesítménye
(kW)

Jármű gyártástól számított kora

0-3 év

4-8 év

8 év felett

0-40

550 Ft/kW

450 Ft/kW

300 Ft/kW

41-80

650 Ft/kW

550 Ft/kW

450 Ft/kW

81-120

750 Ft/kW

650 Ft/kW

550 Ft/kW

120 felett

850 Ft/kW

750 Ft/kW

650 Ft/kW

 

« vissza